TERMENE ŞI CONDIŢII

Acest document stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.magsx.ro. Folosirea site-ului www.magsx.ro implică acceptarea în totalitate a acestor termeni şi condiţii. În cazul în care nu sunteţi de acord cu condiţiile impuse, vă rugăm să nu folosiţi serviciile noastre.

Copyright

Acesta este site-ul oficial S.C. MAGNUM SX SRL. Conţinutul acestui site, textele, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea S.C. MAGNUM SX SRL. Niciun material de pe acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără acordul scris al S.C. MAGNUM SX SRL.

Utilizatorii care reproduc sau modifică materialele de pe acest site vor suporta consecinţele conform legilor României şi Tratatelor internaţionale cu privire la drepturile de autor. Orice eventual litigiu în legătură cu acest site este de competenţa instanţelor de drept comun din România.

Drepturi de utilizare

Cei care accesează acest site web au următoarele drepturi:

- explorarea conţinutului;

- reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu indicarea sursei;

- copierea sau tipărirea unor materiale doar în scopuri personale şi necomerciale;

- inserarea în paginile proprii a unor legături către site-ul www.magsx.ro.

Atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea site-ului www.magsx.ro.

Utilizarea datelor personale

S.C. MAGNUM SX SRL, în calitate de proprietar al website-ului www.magsx.ro, se angajează să păstreze caracterul confidenţial al informaţiei furnizate de către dumneavoastră la accesarea şi completarea formularelor electronice de pe site.

S.C. MAGNUM SX SRL protejează datele cu caracter personal colectate şi asigură persoanele care transmit date cu caracter personal că acestea nu vor fi dezvăluite unor terţe părti decât în condiţiile legii.

Informaţiile cu caracter personal pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate comercializării serviciilor şi produselor S.C. MAGNUM SX SRL cum ar fi:

- procesarea cererilor;

- soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către dumneavoastră;

- realizarea studiilor de piaţă, marketingul produselor şi al serviciilor S.C. MAGNUM SX SRL;

- contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poştă, email sau telefon) în legatură cu oferte de produse şi servicii ale S.C. MAGNUM SX SRL.

Dispute şi Conflicte

Orice tentativă de acces neautorizat la site şi orice încercare de fraudă va fi raportată autorităţilor competente. Orice conflict apărut între companie şi clienţi se încearcă a fi rezolvată pe cale amiabilă, prin înţelegere între cele două părţi. În cazul în care acest lucru nu este posibil se vor aplica prevederile legale româneşti din acest domeniu, iar soluţionarea conflictelor este de compentenţa instanţelor româneşti.

S.C. MAGNUM SX SRL poate schimba în orice moment Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului www.magsx.ro, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Utilizatorul va avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.